Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Tietoa asiakkaille ja läheisille

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalinen kuntoutus on aikuissosiaalityön palvelu sinulle, joka tarvitset yksilöllistä tukea tai rinnalla kulkijaa arjen haasteisiin. Haasteet voivat olla esimerkiksi talouden hoitoon, toimeentuloon, kodin askareisiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on turvata arjen sujuvuus.
Työntekijä kulkee rinnallasi kohti tavoitteitasi ja työtä tehdään sinun ehdoillasi. Laadimme yhdessä suunnitelman, joka muodostuu sinun tarpeittesi mukaan.Mikäli koet, että palvelu voisi auttaa sinua tai läheistäsi, ole yhteydessä Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuissosiaalityöhön.

Tietoa yhteistyötahoille

Mitä sosiaalinen kuntoutus on?

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Sen tavoitteena on henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen. Sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää yksilövalmennuksena ja ryhmätoimintana. Se on asiakkaan itseluottamuksen vahvistamista ja se luo edellytyksiä arjen hallintaan ja työllistymiseen. Lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen ratkaisukeskeisellä työotteella. Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaalla on oma työntekijä.

Mitä teen, jos uskon asiakkaani hyötyvän tästä palvelusta?

Keskustele ensin asiakkaasi kanssa. Mikäli koette, että sosiaalisen kuntoutuksen palvelu voisi tukea häntä, olkaa yhteydessä kunnan aikuissosiaalityön yksikköön. Voit myös kutsua aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän verkostopalaveriin. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluun ohjaudutaan aina sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin kautta ja palvelusta tehdään aikuissosiaalityössä viranhaltijapäätös.  Ottamalla yhteyttä Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuissosiaalityöhön saat tarkempaa tietoa palvelun sisällöstä.

Yhteydenotto ja ajanvaraus

Yhteydenottopyynnön voi jättää sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14).

Lisätietojen saamiseksi voi olla suoraan yhteydessä sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajaan
Petra Kyrönlahti
p. 040 8618 104
petra.kyronlahti@jarvi-pohjanmaa.fi
 

Lomake: Huoli-ilmoitus yli 18-vuotiaastaPäivitetty: 11.02.2021 09:43