Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan kriisiryhmä

Järvi-Pohjanmaan kriisiryhmä toimii Alajärvellä, Vimpelissä ja 1.1.2019 alkaen myös Lappajärvellä.. Kriisiryhmä on aloittanut toimintansa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella keväällä 2009. Toimintaan on koulutettu työntekijöitä sosiaali- ja terveysalalta, koulutoimesta sekä seurakunnista.

Kriisiryhmä kokoontuu sovitusti arkipäivisin. Kriisipuhelin päivystää virka-aikana klo 08.00-16.00. Yhteydenottaja voi soittaa kriisipuhelimeen numeroon 044 297 0355.

Kriisitilanteissa apua voi saada myös seuravasta valtakunnallisesta kriisipuhelinnumerosta 01019 5202. Tarkempaa tietoa valtakunnallisen kriisipuhelimen aukioloajoista löydät mielenterveysseuran kriisipuhelinsivulta.

Traumaattisella kriisillä tarkoitetaan kriisiä, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta voimakkaasti vaikuttavasta tapahtumasta, jonka seurauksena yksilön tavanomaiset selviytymis- ja sopeutumiskeinot eivät ole riittäviä. Vastaava ilmiö voi esiintyä paitsi yksilön, myös yhteisön tai organisaation tasolla.

Arkielämän traumaattisia kriisejä aiheuttavia tilanteita ovat esimerkiksi työtapaturmat, onnettomuudet, läheltä piti-tilanteet, väkivaltatilanteet, vaikea vammautuminen tai äkillinen kuolema, joka koskettaa perhettä, ystäviä, työtovereitä tai muita lähimmäisiä.

Kriisiryhmäistuntojen tarkoituksena on:

  • lievittää traumaattisen onnettomuuden uhrien ja heidän omaistensa henkisiä kärsimyksiä

  • edesauttaa henkilöiden paluuta normaaliin elämään

  • ennaltaehkäistä jälkivaikutuksia

  • normalisoida reaktiot ja auttaa nimeämään tunteet

  • auttaa ymmärtämään tapahtunut

  • selvittää faktatiedot tapahtuneesta

Kriisiryhmäistunnon ideaalinen ajankohta on 24–72 tuntia tapahtuman jälkeen, sokkivaiheen mentyä ohi.

Kriisiryhmän kokoonpano määräytyy osallistujien toiveiden mukaisesti. Istunnon vetäjinä toimii yleensä kaksi kriisityöntekijää.Päivitetty: 02.06.2020 07:28