Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Mielenterveystyö
Järvi-Pohjanmaan alueella mielenterveystyön avopalveluissa työskentelee depressiohoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Depressiohoitaja
Armi Ylitalo
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 183 3424
armi.ylitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Depressiohoitajan vastaanotto on tarkoitettu sinulle, jos koet:

 • surumielisyyttä suurimman osan päivää
 • jatkuvaa voimattomuutta tai väsymystä, johon lepo ei auta
 • keskittymiskyky on huonontunut
 • toistuvaa unettomuutta
 • kipuja ja kehollisia vaivoja, joihin ei ole löytynyt selkeää elimellistä syytä

Nämä saattavat olla masennuksen merkkejä.

Depressiohoitajan palvelut ovat tarkoitettu työikäisille 18 – 65 vuotiaille. Hoito on keskusteluterapiaa, tukea ja seurantaa masennuksesta selviytymisessä. Vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella. Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon.

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa.

Vastaanotot:

 •  maanantaisin ja keskiviikkoisin Alajärvellä
 •  tiistaisin Lappajärvellä tarpeen mukaan
 •  torstaisin Vimpelissä
 •  perjantaisin Lehtimäellä tarpeen mukaan

Lähetettä ei tarvita. Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Erja Pakkala
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 169 1370
erja.pakkala(at)jarvi-pohjanmaa.fi

 • ahdistuneisuutta tai paniikkia
 • sosiaalisten tilanteiden pelkoa
 • pelkoja
 • pakkotoimia
 • yli 65 vuotiaiden masennusoireet
 • elämänkriisit
 • arkielämää haittaava pahamieli
 • aistihavaintojen vääristyminen, epäluuloisuus tai ei-korvin kuuluvat äänet

Sairaanhoitajan vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella.

Vastaanotot sovitusti Alajärvellä, Lappajärvellä, Lehtimäellä ja Vimpelissä

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa. Tapaamisilla toteutetaan keskusteluterapiaa, annetaan tukea ja tarvittaessa ohjataan erikoissairaanhoitoon.  Lähetettä ei tarvita.

Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Sosiaalihuoltalain mukaisten erityisryhmien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021alkaen



Päivitetty: 21.05.2021 12:20