Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGI (tai muu soveltuva) SIJAISUUS 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti 2.4.2020 saakka mahdollisesti jatkuen.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää tutkimus-, hoito- ja konsultaatiotyötä sekä verkostotyötä.

Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä ja perhetyöskentelyä. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat myös psykologin työnkuvaan. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee 4 psykologia, perheneuvoja sekä sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja. Työskentelylle on tiimin vahva tuki ja erityispalvelujen jalkautuvat konsultaatiotiimit toimivat säännöllisesti. Perhekeskuksessa tukenasi on kasvatus- ja perheneuvolan tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, parhaillaan käynnistyy kolmas Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset. Osallistumme aktiivisesti myös maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen sekä kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan räätälöidä ja täyttää tilapäisesti psykologiopintojen loppuvaiheen opiskelijalla tai soveltuvaksi katsotun koulutuksen omaavalla työntekijällä. Soveltuvia koulutuksia voi olla esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykoterapeutti. Arvostamme työntekijässämme monipuolista työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kykyä parityöskentelyyn, että itsenäiseen työskentelyyn.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja juuri remontoidut työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).

Sijaisuus täytetään 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Työaika perustuu KVTESiin. Toimen sijoituspaikka on Alajärvi. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Kati Puumala p.044 2970 372 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254

Hakemukset toimitettava 27.11.2019 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi  12.11.2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

PÄIHDETYÖNTEKIJÄN VIRKA 16.12.2019 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuisten psykososiaaliset palvelut sijoittuvat Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuispalveluihin. Aikuispalveluiden tiimiin kuuluu päihdetyöntekijän lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijä sekä palveluohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista arviointi-, hoito,- ja konsultaatio- ja verkostotyötä.

Päihdetyöntekijä tekee itsenäistä vastaanottotyötä eri riippuvuuksista kärsivien hoidon ja omaisten tukemisen osalta. Päihdetyöntekijän työhön kuuluu hoidon-/palvelutarpeen arviointi, asiakkaiden ohjaus, tukeminen ja motivointi. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Toiminta on ns. matalan kynnyksen palvelua. Päihdetyöntekijälle varataan aika joko suoraan ottamalla yhteyttä, tai asiakkaat tulevat jonkun toisen tahon lähettämänä. Päihdetyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oman organisaation / alueen (esim. psykiatrinen poliklinikka) sekä koko maakunnan päihdetyön verkoston kanssa. Päihdetyöntekijä osallistuu myös työhön liittyviin tiimeihin ja erilaisiin työryhmiin. Päihdetyöntekijä voi vetää ryhmiä, sekä käydä päihteisiin liittyen asiantuntijana erilaisissa tilanteissa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työotetta, vastuuntuntoisuutta ja luotettavuutta sekä luovuttaa löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten ja yhteistyötahojen kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön.

Virka on kokopäiväinen ja vakituinen. Työ on kokopäivätyötä ja työaika on työsuhteen alussa 38,75 h/vko. Työn aloitus on 16.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Arvostamme hakijan suuntautumista ja/tai kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä ja/ aikuisten parissa työskentelystä.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).  Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Koeajan aikana valitun tulee suorittaa hyväksytysti LOVe-lääkehoidon opinnot. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 merja.makitalo(at)alajarvi.fi tai päihdetyöntekijä Essi Frantti p.  040 759 2256, essi.frantti(at)alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 27.11.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 12.11.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA haettavana VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN sijaisuus kotihoitoon 5.12.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme vastaavaa sairaanhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoitoon. Työ alkaa 2.1.2020- 31.5.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttava työote. Vastaava sairaanhoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Vastaavalta sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi. Vastaava sairaanhoitaja toimii kotihoidon tiimien tukena. Laadun valvonta ja kehittämistyö ovat tärkeänä osana työnkuvaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoito. Vastaava sairaanhoitaja liikkuu koko alueen kotihoidon tiimeissä. Palkkaus KVTES:n mukainen. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto puh. 044 2970 243,mira-susanna.uitto@alajarvi.fi,
hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti puh. 044 4659551, marita.ylilahti@alajarvi.fi

 Alajärvellä 11.11.2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.800 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana   25.11.2019 klo 12.00 mennessä

Hammashoitajan määräaikainen toimi ajalle 1.1. - 31.12.2020

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

HAMMASHOITAJALTA edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä.

Työhön kuuluvat hammashoitajan tehtävänkuvaan sisältyvät tehtävät. Arvostamme innokkuutta ja valmiutta oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen tiimissä sekä positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Hammashoitaja liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä tehtävän hoidossa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta

Lisätietoja antavat vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040-6701501 jaakko.anttila@alajarvi.fi vastaava hammashoitaja Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@alajarvi.fi

Alajärvellä 29.10.2019 Perusturvalautakunta

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.800 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana   25.11.2019 klo 12.00 mennessä

Hammashoitajan määräaikainen sijaisuus ajalla 1.1. - 31.10.2020

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

HAMMASHOITAJALTA edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä.

Työhön kuuluvat hammashoitajan tehtävänkuvaan sisältyvät tehtävät. Arvostamme innokkuutta ja valmiutta oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen tiimissä sekä positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Hammashoitaja liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä tehtävän hoidossa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton.
Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040-6701501 jaakko.anttila@alajarvi.fi vastaava hammashoitaja Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@alajarvi.fi

Alajärvellä 31.10.2019 Perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 15.11.2019 klo 12.00 mennessä

Sairaanhoitajan toimet (2) alkaen 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan tehostetuissa asumispalveluyksiköissä (Kultakämmen ja Wilhelmiina)

Haemme sairaanhoitajaa, joka kokee vanhustyön omakseen ja jolle vanhustyön ja oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Sairaanhoitaja toimii tiimivastaavana ja tarvittaessa palveluvastaavan sijaisena. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen

Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista työskentelyotetta. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla peruspalvelujohtajalle: tanja.penninkangas@alajarvi.fi.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätiedot:
Palveluvastaava Maritta Toppinen p.040 7697 703,  maritta.toppinen@alajarvi.fi
Palveluvastaava Leila Lahti, p. 044 2560 006, leila.lahti@alajarvi.fi, 13.11.2019 alkaen

Alajärvellä 30.10.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA haettavana SAIRAANHOITAJAN TOIMI kotihoitoon 18.11.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoitoon. Työ alkaa 25.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttava työote. Sairaanhoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus, mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen ja koulutus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoito. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
Kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto puh. 044 2970 243,  mira-susanna.uitto@alajarvi.fi
Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti puh. 044 4659551,  marita.ylilahti@alajarvi.fi

 Alajärvellä 28.10.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000. 

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 15.11.2019 10:37