Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA
on haettavana 3  SAIRAANHOITAJAN TOIMEA akuuttiosastolle  9.7.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme Alajärven akuuttiosastolle kolmea sairaanhoitajaa, jotka ovat kiinnostuneita  perusterveydenhuollon akuutista hoidosta ja kuntoutuksesta. Toimet ovat  määräaikaisia 31.12.2019 asti. Tavoitteena on, että kotisairaalatoiminnan käynnistymisen myötä kyseiset toimet vakinaistetaan.  Työ alkaa 15.7.2019 tai sopimuksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille. Akuuttiosastolla hoidetaan koko yhteistoiminta-alueen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Osastollemme voi tulla myös suoraan kotoa. Tavoitteenamme on käynnistää vuoden 2020 alussa kotisairaalatoiminta, mikä tarkoittaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa. Kotisairaalahoito korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Hoidon toteuttavat lääkäri ja sairaanhoitajat. 

Akuuttiosaston hoitotyössä korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen. Työyhteisömme arvostaa laadukasta hoitotyötä sekä kuntouttavaa ja joustavaa työotetta. Kiinnostuksesi kehittää omaa ammattitaitoasi on meille tärkeää.

Tehtävän alkusijoituspaikka on Alajärven akuuttiosasto. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika on 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka. 

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa peruspalvelujohtaja Tanja Penninkankaalle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antavat: vs. akuuttiosaston palveluvastaava Minna Koskinen puh. 040 1663882, minna.koskinen@alajarvi.fi 
vs. avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi                          

 Alajärvellä 25.6.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

AIKUISSOSIAALITYÖN SOSIAALIOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS ajalla 5.8.2019-31.3.2020

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuissosiaalityön tiimi muodostuu aikuispalveluiden johtavasta sosiaalityöntekijästä, sosiaalityöntekijästä ja kahdesta sosiaaliohjaajasta. Aikuissosiaalityön työtilat sijaitsevat Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen yhteydessä, joissa on myös Kelan toimipiste. Haettavan sosiaaliohjaajan pääasiallinen toimipiste sijaitsee Vimpelin kunnanvirastolla.

Sosiaaliohjaajan tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Työn painopiste on TYP-palveluissa. Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut aikuissosiaalityön tiimi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme hakijan kokemusta aikuissosiaalityöstä ja/tai aikuisten parissa työskentelystä ja lain tuntemusta.

Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viransijaisuuden täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Hakemukset on toimitettava 21.7.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaalla kehitetään parhaillaan perhepalveluja, haluatko juuri Sinä olla mukana kehittämässä perhepalvelujen tulevaisuutta? Tarjoamme Sinulle ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa työtä. Perhepalveluissa tukenasi on mukava, kokenut, kehittämismyönteinen ja ammattitaitoinen tiimi.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä on johtava sosiaalityöntekijän sekä neljä sosiaalityöntekijän ja neljä sosiaaliohjaajan virkaa, joista osa määräaikaisia.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Yhteistyö sekä perhepalveluiden että muiden lasten ja nuorten palveluista vastaavien työntekijöiden kanssa on tiivistä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari: sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi tai p. 044 2970 254 / 06 2414 2525

Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi    20.6.2019  Perusturvalautakunta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 4.8.2019 mennessä
AIKUISSOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuisosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa).  Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525 (5.7.2019 saakka) tai aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 (25.7.2019 alkaen)

Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi   20.6.2019  Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN SIJAISUUS 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti 2.4.2020 saakka

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Perheneuvola sijoittuu Järvi-Pohjanmaan perhekeskukseen. Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee 4 psykologia, 1 sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja ja perheneuvoja. Työskentelylle on tiimin vahva tuki. Perhepalveluja on kehitetty perustasolla, ja mm. konsultaatiotiimit toimivat. Yhteistyötahojen kanssa on olemassa hyvät verkostot.

Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä, perhetyöskentelyä, verkostoneuvotteluja sekä monialaista yhteistyötä. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Sijaisuuteen valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Paula Hietala p. 040 5312 655 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Hakemukset toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 20.6.2019   Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 8.7.2019 klo 9.00 mennessä

2 KOKOAIKAISTA OHJAAJAN TOIMEA JA 1 OSA-AIKAINEN (50 %) OHJAAJAN TOIMI 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme kehitysvammaisten palveluasumisen yksiköihin Alajärvelle; Alarinteen yksikköön 1 ohjaajaa ja vasta valmistuneeseen yksikköön 1,50 ohjaajaa. Henkilöstömitoitus kummassakin yksikössä on 2,50 henkilötyövuotta. Yksiköt muodostava toiminnallisen kokonaisuuden.

Palveluasumisen yksiköissä (ohjattu asuminen) kehitysvammainen henkilö saa apua ja tukea päivittäin, mutta yövalvontaa ei ole. Asuminen on molemmissa yksiköissä ryhmämuotoista. Alarinteen yksikössä asukkailla on kotinaan oma huone, joista osassa oma keittiö ja kylpyhuone. Muut tilat ovat yhteisiä. Asumisyksikössä on 8 huonetta.

Vasta valmistuneessa yksikössä asukkailla on kotinaan oma huone, minikeittiö ja kylpyhuone. Muut tilat ovat yhteisiä. Asumisyksikössä on 8 yksiötä ja rakennuksen päädyssä erillisillä sisäänkäynneillä on kaksi kaksiota.

Ohjaajan tehtävänä on vastata kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä niiden edistämisestä ohjaamalla asukasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Työtehtäviin kuuluu asuntolan siivouksesta, vaatehuollosta ja ruoanlaitosta huolehtiminen yhdessä asukkaiden kanssa. Työ on 2-vuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon omaava lähihoitaja tai kouluasteinen tutkinto (esim. kehitysvammaisten hoitaja) sekä voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta ja hygieniapassia. Eduksi katsomme suuntautumisen vammaistyöhön ja kokemuksen vastaavista tehtävistä. Haemme työtiimin luotettavaa, joustavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostunutta ja vastuullista ammattilaista. Tarjoamme vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn kodinomaisissa tiloissa. Arvostamme sitä, että haluat olla ideoimassa, toteuttamassa ja kehittämässä laadukasta tuki- ja ohjaustyötä.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa:

palveluvastaava Hannu Yli-Hynnilä, p. 06 2412 2529, hannu.yli-hynnila@alajarvi.fi tai

sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari, p. 044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 7.7.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työhaastattelut järjestetään 11.7.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 19.6.2019                                                                                   Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana   SAIRAANHOITAJAN sijaisuudet Alajärven kiirevastaanotolle 5.7.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen lääkärin- ja hoitajanvastaanotolle sairaanhoitajia äitiysloman sijaisuuteen 1.8.- 3.4. 2020  ja hoitovapaan sijaisuuteen 1.8- 31.12.2019 sekä osa-aikaiseen sijaisuuteen 1.8. – 31.5.2020. Työ voidaan aloittaa myös sopimuksen mukaan.  Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille.

Vastaanottotoiminnassa toteutamme lääkäri-hoitaja työparimallia. Sairaanhoitaja suorittaa myös itsenäistä vastaanottoa. Olet etsimämme henkilö, jos suhtaudut avoimesti muuttuvaan toimintaympäristöön, haluat kehittää potilashoitoa ja omaa osaamistasi sekä arvostat hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän sijoituspaikka on neuvoteltavissa joko Lappajärven tai Alajärven vastaanotolla. Työ on päivätyöluonteinen. Palkkaus KVTES:n mukainen. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Lisätietoja antavat:
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas puh. 040 351 7710, tanja.penninkangas@alajarvi.fi  ,
vs. avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi                             

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  

 Alajärvellä 13.6.2019

________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 25.06.2019 15:39