Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 24.9.2021 klo 15.00 mennessä

1 vakinainen lähihoitajan toimi ja 1 vakinainen lähihoitajan (varahenkilön) toimi Vimpelin Venla ja Väinö-kodissa 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maija Riihimäki 040 688 6201, maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 7.9.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 22.9.2021 klo 15.00 mennessä

kaksi (2) sairaanhoitajan tointa Vimpelin Venla ja Väinö-kodissa 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi. Sinulla on kokemusta sairaanhoitajan työstä ja havainnoit herkästi asiakkaan fyysiset ja psyykkiset tarpeet/ongelmat.

Työssämme korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja toimintakykyä tukeva työote. Toimimme vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Venla ja Väinö-koti tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa 37 asukkaalle.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitajan AMK tai aikaisempi opistotason tutkinto. Aikaisemmat kokemukset vastaavasta työstä katsotaan eduksi.

Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maija Riihimäki 040 688 6201, maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 6.9.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 13.9.2021 klo 9.00 mennessä

sairaanhoitajan toimi Kultakämmenessä 4.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi. Havainnoit herkästi asiakkaan fyysiset ja psyykkiset tarpeet/ongelmat.

Työssämme korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja toimintakykyä tukeva työote. Toimimme vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Kultakämmen tarjoaa Alajärvellä ympärivuorokautista kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa 40 asukkaalle.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitajan AMK tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Toimen ehdot ja palkkaus SOTE -sopimuksen mukaiset. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maritta Toppinen, p. 040 7697 703,  maritta.toppinen@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 30.8.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN KOTIHOIDOSSA on haettavana 5 LÄHIHOITAJAN TOIMEA

Haemme uusia ammattilaisia vakituiseen työsuhteeseen kotihoitoon. Järvi-Pohjanmaan perusturva järjestää kotihoidon palvelut Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueella. Tulevaisuuden kotihoito digitalisoituu, asiakaslähtöisyys on avainsana ja henkilökunnan hyvinvointi on kehittämisen kohde. Oletko etsimämme henkilö kehittämään tulevaisuuden kotihoitoa?

Korostamme työssä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä, toimintakyvyn ylläpitämistä ja asiakkaan kunnioittavaa kohtaamista. Edellytämme hyviä sosiaali- ja yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelytapaa sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Kotihoidon lähihoitaja toimii tarvittaessa koko alueella, mutta alkusijoituspaikka määritellään.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Työ alkaa 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Oman auton käyttö on suotavaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta 17.9.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
palveluvastaava Minna Koskinen puh 044 2970 243, minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi
vastaava sairaanhoitaja Tiina Kuoppala puh 040 622 7007, tiina.kuoppala@jarvi-pohjanmaa.fi

Alajärvi 24.8.2021 Perusturvalautakunta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 07.09.2021 10:17