Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Omaishoito

Omaishoidontuki yli 65-vuotiaille

Jos ikääntynytä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle  myöntää tietyin edellytyksin omaishoidontukea. Omaishoidontuelle tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoidonvapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Jos avun tarve on pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ei hakija ole oikeutettu tuen saamiseen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidontuki on veronalaista, eläkettä kerryttävää tuloa.

Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallstua kuntouttavaan päivätoimintaan.

Hoitoisuuden arviointi tehdään asiakasohjausyksikkö Alviinassa käyttäen hyväksi eri toimintakykymittareita.

Omaishoidon tukeen liittyvät tiedustelut:

Asiakasohjausyksikkö Alviina
puh. (06) 2412 2277
Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Omaishoidontuen hakemus

Ilmoituslomake sijaishoidosta

Omaishoidon toimintaohje 2020



Päivitetty: 17.06.2020 12:11