Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten, kotihoidon tai yksityisen palvelutuottajan apujen tuella. Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asukasvalinnat tehdään moniammatillisesti. 

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostettua palveluasumista tuotetaan Järvi-Pohjanmaalla sekä omana toimintana että ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehostetun palveluasumisen yksiköt:

Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Alajärvi
Palveluvastaava Maritta Toppinen puh. 06 2412 7673, 040 769 7703

Aaltokoti  040 660 1833
Järvikoti  040 352 1139
Lainekoti 040 352 1131
Lampikoti 040 352 1556

Kaupinkartanon Palvelukoti, Alajärvi
Vs. palveluvastaava Anne Yliaho p. 050 5144055
Mäntykoti p. 0400 905693, Kuusi-Tammi p. 0400 905751

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina , Alajärvi (Lehtimäki) 
Puh. 044 0252342
Palveluvastaava Leila Lahti p. 06 2412 2523, 044 5501 924     

Asumispalveluyksikkö  Venla ja Väinö-koti, Vimpeli
Venla puh. 044 4659 780
Väinö  puh. 040 3591 613, 06-2412 6370
Palveluvastaava Elina Niskakangas  puh. 040 6886 201

Kuntoutus- ja Intervalliosasto, Vimpeli
Puh. 06- 2412 7540
Palveluvastaava Tuula Kantola  040 0114 423Päivitetty: 24.06.2020 12:19