Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kotihoito

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden kotona selviytyminen on vaikeutunut ja, jotka tarvitsevat säännöllistä, henkilökohtaista apua päivittäisiin toimintoihin sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Kotihoidon palvelut myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, kuten ateria- ja turvapalveluja sekä kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla. Palveluja voi saada seitsemänä päivänä viikossa. Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa, tehdään hoito-ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa.

Kotiutushoitaja  on tukena asiakkaan kotiutuessa akuuttiosastolta. Kotiutushoitaja kartoittaa muuttuneen avun tarpeen ja siirtää asiakkaan oman alueen kotihoitotiimin piiriin.Tavoitteena on asiakkaan hallittu ja turvallinen kotiutuminen.

Vastuutyöntekijä auttaa kotona asuvia, runsaasti tukea ja palveluja tarvitsevia iäkkäitä henkilöitä palvelukokonaisuuden järjestämisessä. Vastuutyöntekijä seuraa  mm. palvelusuunnitelman toteutumista ja on tarvittaessa yhteydessä sosiaali- – ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaviin ja muihin tahoihin. Vastuuhoitaja neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijöinä toimivat tiimien sairaanhoitajat.

YHTEYSTIEDOT

Kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto
puh. (06) 2412 2243, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi
mira-susanna.uitto(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Kotiutushoitaja Saija Järvelä
puh. 040 1678 185
saija.jarvela@jarvi-pohjanmaa.fi

Fysioterapeutti Kimmo Koivisto
- kotikuntoutus kotihoidon asiakkaille
puh. 040 6373 113
kimmo.koivisto@jarvi-pohjanmaa.fi

Fysioterapeutti Henna Tuohimaa
- kotikuntoutus kotihoidon asiakkaille (Lappajärvi)
puh. 040 484 3110
henna.tuohimaa@jarvi-pohjanmaa.fiPäivitetty: 02.06.2020 07:56