Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA haettavana SAIRAANHOITAJAN TOIMI kotihoitoon 22.3.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoitoon. Työ alkaa 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttava työote. Sairaanhoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoito. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Lisätietoja antavat:
vs. kotihoidon palveluvastaava Elina Niskakangas puh. 044 2970 243,   elina.niskakangas@alajarvi.fi

vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551,  birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  

 Alajärvellä 11.3.2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee kehitysvammaisten autettuun asumisyksikköön Hoitokoti Tuulikelloon Vimpeliin

HOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 6.5.2019 alkaen.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Lappajärven ja Vimpelin kunnista (asukasluku n. 16 000). Alueellamme toimii kaksi autetun asumisen hoitokotia Alajärvellä ja Vimpelissä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja kodin vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Tuulikellon asumisyksikössä on 9 asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille, joista usealla on lisäksi haastavaa käyttäytymistä. Hoitajan tehtävänä on vastata kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä viriketoiminnasta. Työtehtäviin kuuluu myös asumisyksikön siivous-, vaate- ja ruokahuolto. Työ on 3-vuorotyötä. Työ on osittain fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa.

Kelpoisuusehtona tehtävään edellytetään lähihoitajan tutkintoa, tai muuta kouluasteista tutkintoa (esim. kehitysvammaisten hoitaja) sekä voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta ja hygieniapassia. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Haemme työtiimin luotettavaa, joustavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostunutta ja vastuullista ammattilaista. Tarjoamme vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn kodinomaisissa tiloissa. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tiedusteluihin vastaa: palveluvastaava Virpi Luomala p. 06 2412 6373, virpi.luomala(at)vimpeli.fi

Hakuaika päättyy 22.3.2019 klo 12.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva, vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi  7.3.2019                  Perusturvalautakunta

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

AIKUISSOSIAALITYÖN SOSIAALIOHJAAJAN VIRKA 9.4.2019 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuissosiaalityön tiimi muodostuu aikuispalveluiden johtavasta sosiaalityöntekijästä, sosiaalityöntekijästä ja kahdesta sosiaaliohjaajasta. Aikuissosiaalityön työtilat sijaitsevat Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen yhteydessä, joissa on myös Kelan toimipiste.

Sosiaaliohjaajan tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut aikuissosiaalityön tiimi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme hakijan kokemusta aikuissosiaalityöstä ja/tai aikuisten parissa työskentelystä ja lain tuntemusta.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalityön palveluvastaava Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 tai merja.makitalo@alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 18.3.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi     6.3.2019             Perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 21.3.2019 klo 12.00 mennessä

Sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuus Lappajärven terveysaseman  vastaanotossa. Työ alkaa 20.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Sairaanhoitaja toimii yhtenä tiimin jäsenenä lääkärin- ja hoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja ottaa myös itsenäisesti asiakkaita vastaanotolleen. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kehittämisvalmiutta ja joustavuutta. Työ on päivätyötä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu sosiaali- ja terveystoimen palvelut Alajärveltä, Lappajärveltä ja Vimpelistä, asukkaita alueella on n. 15 000.Lappajärven terveysasema on avoinna arkipäivisin klo 8 - 16 ja pe 8 - 15.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (559/94) tarkoitettu koulutus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotesuoja. Työpaikkamme on savuton.

Lisätietoja antaa avohoidon palveluvastaava Aino Ylitalo p. 040 7398 322.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Paperihakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Alajärvellä  28.2.2019
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA  on haettavana
 SAIRAANHOITAJA TOIMI Alajärven kiirevastaanotolle 15.3.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme Alajärven terveyskeskuksen kiirevastaanotolle sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille.

Kiirevastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja kiireellistä hoitoa tarvitseville sekä potilaille, joiden terveydentila on äkillisesti heikentynyt. Olet etsimämme henkilö, jos suhtaudut avoimesti muuttuvaan toimintaympäristöön, haluat kehittää potilashoitoa ja omaa osaamistasi sekä arvostat hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka on Alajärven terveyskeskuksen kiirevastaanotto. Työ on kaksivuorotyötä. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Lisätietoja antavat: vs.  peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti p. 044 2970 265, marita.ylilahti@alajarvi.fi

                                     avohoidon palveluvastaava Aino Ylitalo p. 040 7398 322, aino.ylitalo@alajarvi.fi     

                               vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho p. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi

Alajärvellä 22.2.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA
on haettavana   LÄHIHOITAJAN TOIMI akuuttiosastolle15.3.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme Alajärven akuuttiosastolle perusterveydenhuollon akuutista hoidosta sekä kuntoutuksesta kiinnostunutta lähihoitajaa vakituiseen toimeen 1.4. 2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille. Akuuttiosastolla hoidetaan koko yhteistoiminta-alueen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Osastollemme voi tulla myös suoraan kotoa ns. lupapaikalle.

Akuuttiosaston hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen. Työyhteisömme arvostaa laadukasta potilaan hoitotyötä, kuntouttavaa ja joustavaa työotetta. Kiinnostuksesi kehittää omaa ammattitaitoasi on meille tärkeää.

Tehtävän alkusijoituspaikka on Alajärven akuuttiosasto. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka. 

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antavat: vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho p. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi

                               vs.  peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti p. 044 2970 265, marita.ylilahti@alajarvi.fi  

 Alajärvellä 22.2.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA

haettavana   2  VAKINAISTA SAIRAANHOITAJAN TOIMEA akuuttiosastolle 15.3.2019 klo 15.00 mennessä

Haemme Alajärven akuuttiosastolle kahta sairaanhoitajaa vakituisiin työsuhteisiin. Työ alkaa 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille.

Akuuttiosastolla hoidetaan koko yhteistoiminta-alueen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Osastollemme voi tulla myös suoraan kotoa ns. lupapaikalle.

Osaston hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen. Sairaanhoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti potilaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilasisten kanssa. Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja joustavaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka on Alajärven akuuttiosasto. Työ on kolmivuorotyötä. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Lisätietoja antavat: vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho p. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi

                               vs.  peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti p. 044 2970 265,   marita.ylilahti@alajarvi.fi    

 Alajärvellä 22.2.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: heli.kataja@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 11.03.2019 07:31