Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan aikuisten kuntoutustyöryhmä AKU

Ryhmän tarkoitus

Kuntoutustyöryhmässä käsitellään terveyskeskuksen maksusitoumusta vaativat aikuisten kuntoutusasiat sekä mahdollisesti muitakin kuntoutusasioita, etenkin jos aikuisella on monialaisia kuntoutustarpeita. Näin voidaan moniammatillisena työryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus. Työryhmän toiminnan tarkoituksena on selkeyttää alueemme kuntoutuskäytäntöjä.

Ryhmän toiminta

Moniammatillinen työryhmä kokoontuu 1-2 kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Ryhmälle osoitettavat palautteet ja suositukset toimitetaan terveyskeskukseen, kuntoutustyöryhmän postilokeroon. Seuraavan kokouksen esityslista toimitetaan tarvittaessa työryhmän jäsenille asian valmistelemiseksi. Lisäksi asiakas voidaan kutsua arviointikäynnille ennen seuraavaa työryhmän kokousta. Asian käsittely edellyttää asiakkaan tai hänen edunvalvojansa/ omaishoitajansa suostumusta. Asiakaskohtaiset päätökset kirjataan potilastietoihin ja ilmoitetaan asiakkaalle. Terapiajakson päätyttyä asiakkaat maksavat itse voimassa olevan omavastuuosuuden. Kokouksesta tehdään muistio.

Työryhmän jäsenet

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri
Fysioterapiahenkilöstö
Tarvittaessa työryhmän kokoukseen kutsutaan muita erityistyöntekijöitä, kuten puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

 

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan aikuisten kuntoutustyöryhmä AKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVIPäivitetty: 18.02.2016 12:38