Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU

Ryhmän tarkoitus

Kuntoutustyöryhmä LAKU käsittelee neuvola- ja peruskouluikäisten asiakkaiden kuntoutusasioita. Lasten ja nuorten erilaisten taitojen ja vaikeuksien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan eri asiantuntijoiden näkemyksiä. Tarkoituksena on moniammatillisena ryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus. Kaikkien perusturvan maksusitoumusta vaativien terapiasuositusten käsittely yhden työryhmän toimesta selkeyttää alueemme kuntoutuskäytänteitä. Näin vastuu kuntoutuksen suunnittelusta ei jää yksittäisille työntekijöille. Toimintaterapia-arvioon riittää neuvola-tai koululääkärin suositus (enintään 4 kertaa).

Ryhmän toiminta

Moniammatillinen työryhmä kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Ryhmän käsiteltäviksi tulevat asiat osoitetaan ryhmän sihteerille. Asian käsittely edellyttää vanhempien/huoltajien suostumusta. Lapsen/nuoren oma terveydenhoitaja kerää taustatiedon kuntoutustarpeesta. Hän toimittaa tiedot lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon yhteyshenkilölle. Ryhmän jäsenet saavat viikkoa ennen kokousta tiedon käsiteltävistä asioista, mikä mahdollistaa etukäteisperehtymisen kuntoutettavan asiaan. Asiakaskohtaiset päätökset kirjataan potilastietoihin. Kokouksesta tehdään muistio.

Työryhmän jäsenet

Leena Uusitalo, apulaisylilääkäri (pj)
Marleena Kuoppa-aho (sihteeri)
Raili Rajala, terveydenhoitaja
Caroliina Nordqvist , terveydenhoitaja
Janika Mäkelä, erityislastentarhanopettaja
Tiina Vainionpää, erityislastentarhanopettaja
Hanna Anttila, puheterapeutti
Kirsi Kärgenberg, fysioterapeutti
Mari Toppinen, psykologi
Johanna Rauhala, sosiaaliohjaaja
Sari Puranen, toimintaterapeutti
 

Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua lapsen tunteva henkilö esim. päivähoidosta tai koulusta. Esteen sattuessa varsinainen jäsen voi pyytää työyhteisöstään tilalleen toisen työntekijän.

Ryhmälle osoitettavan postin voi toimittaa terveyskeskukseen kuntoutustyöryhmän postilokeroon.

Yhteyshenkilöt

Neuvolaikäiset: Raili Rajala puh. 040 509 2128

Kouluikäiset: Caroliina Nordqvist puh. 040 641 8091

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVIPäivitetty: 01.12.2020 08:34