Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT JÄRVI-POHJANMAALLA

STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen saakka,
kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Alla olevasta taulukosta selviää ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat Järvi-Pohjanmaalla ajalta 1.9.-31.12.2020.

Palvelu

Alajärvi

Vimpeli

Lappajärvi
Palvelutarpeen arviointi

0-7 vrk

0-7 vrk 0-7 vrk
Kotihoitopalvelut 0-7 vrk 0-7 vrk 0-7 vrk

Omaishoidontuki

<1 kk <1 kk <1 kk
Ympärivuorokautinen hoiva 1-3 kk 1-3 kk 1-3 kk

 Päivitetty: 27.01.2021 10:33