Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen, kantelun yms. teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii
palveluvastaava Elina Niskakangas.
Puhelinaika  maanantaisin klo 9.00 - 11.00, puh. 040 6886 201, elina.niskakangas@alajarvi.fi

 

 

 

 Päivitetty: 07.10.2019 09:18