Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen, kantelun yms. teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii
muistihoitaja Elina Niskakangas.
Puhelinaika  ma-pe klo 8.00 - 9.00, puh. 040 1864 990, elina.niskakangas@jarvi-pohjanmaa.fi
 

 

 

 

 Päivitetty: 01.06.2021 09:14