Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Tämä laki velvoitti kuntia nimeämään kuntaan sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamies voidaan nimetä myös kahden tai useamman kunnan yhteiseksi.

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaaliasiamiehen tehtävät:

  • neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta tämän lain mukaisen muistutukseen liittyvissä asioissa (lataa muistutuslomake tästä)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava - asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Taina Holappa
SONet BOTNIA
Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamies
Pohjanmaan maakuntiensosiaalialan osaamiskeskus
PL 158, 60101 Seinäjoki
Kampuksen toimipiste:
Kalevankatu 35
60100 SEINÄJOKI

p. 040 830 2020 (puhelinajat ti klo 12-13 ja ke klo 8.30-10, muuna aikana voi jättää soittopyynnön)

http://www.sonetbotnia.fi/Päivitetty: 08.03.2021 15:16