Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

OMAISHOIDONTUKI

Jos vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidontukea. Omaishoidontuelle tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoidonvapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki myönnetään Alajärvellä kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Vimpelissä ja Lappajärvellä omaishoidontuki myönnetään määrärahan puitteissa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Jos avun tarve on pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ei hakija ole oikeutettu tuen saamiseen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidontuki on veronalaista, eläkettä kerryttävää tuloa.

Kotona hoidettava henkilö voi saada myös muita kotona asumista tukevia palveluja. Omaishoitajien vapaan järjestämisestä ja muista palveluista sovitaan palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekevät kotikäynnin hoitoisuuden arvioimiseksi.

Omaishoitoon liittyvät yhteydenotot
Järvi-Pohjanmaan vammaispalvelut (06) 2412 25 25 Alvar Aallontie 2
62900 Alajärvi

Omaishoidontuen hakemus

Omaishoidontuen ohjekirja 2020

Ilmoituslomake sijaishoidostaPäivitetty: 17.06.2020 12:14